Svoz odpadu v obci pro rok 2008

Svoz odpadu v obci pro rok 2008

Duben 04.04., 11.04. (1 x za 14 dní) 25.04.
Květen 09.05., 23.05.
Červen 06.06., 20.06.
Červenec 04.07., 18.07.
Srpen 01.08., 15.08. 29.08.
Září 12.09., 26.09.
Říjen 10.10., 17.10. (každý týden), 24.10., 31.10.
Listopad 07.11., 14.11., 21.11., 28.11.
Prosinec 05.12., 12.12., 19.12., 29.12. (pondělí)