Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

 

Charita Valašské Klobouky  

 

Již tradičně proběhlo v prvním lednovém víkendu tříkrálové koledování. Děkujeme všem, kteří opět ochotně přijali naše koledníky ve svých domovech a umožnili jim nést radostnou zvěst o narození Krista. Děkujeme za solidaritu s trpícími a lidmi v nouzi, kterou jste vyjádřili svými dary. Tato solidarita nám všem umožňuje oprostit se ze zahledění jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých.  Díky tomu můžeme zakusit i radost  z této pomoci. 

Velký dík patří všem třem stovkám dobrovolníků, kteří se do sbírky zapojili jako koledníci nebo vedoucí skupin a poděkování patří také rodičům malých koledníků za jejich vstřícnost.

Další akcí úzce spojenou s tříkrálovou sbírkou byl zájezd na tříkrálový koncert, který byl již tradičně o prvním lednovém víkendu pořádán Charitou ČR a Českou televizí. Byl odvysílán v neděli 6.1. v přímém přenosu a zúčastnilo se jej 45 dobrovolníků z naší Charity.

Celkové výsledky sbírky z našeho okolí zde přehled výsledků podle jednotlivých obcí.doc (557 kB)

               

Další informace můžete nalézt na: www.valklobouky.charita.cz