UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY- Varování !

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY- Varování !

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Informace k možnému protiprávnímu jednání ze strany neznámého pachatele,
který pod hlavičkou společnosti Endemos distribution s.r.o., Jindřišská
908/12, 110 00 Praha 1, zasílá prostřednictvím pošty upomínku s výzvou k
úhradě dlužné částky. V dopise je výzva o neprodlené kontaktování na
zákaznickou linku: +420 900 850 555.
Dopisy jsou adresovány seniorům, kdy dlužná částka je smyšlená a uvedený
telefonní kontakt je linka, jejíž hovor je účtován částkou 85Kč za minutu.

Obvodní oddělení policie Valašské Klobouky