Uzavírka odstavné plochy na vlakové zastávce Návojná

Uzavírka odstavné plochy na vlakové zastávce Návojná

z pověření obchodní ředitelky ROC Zlín Bc. Lenky Hrdinové, DiS.  Vás žádám o informování občanů Vaší obce všemi možnými dostupnými prostředky o uzavírce odstavné plochy na vlakové zastávce Návojná v době konání  výluky

  • BYLNICE - VALAŠSKÉ KLOBOUKY ve dnech 15.5.2017 - 19.5.2017, ROV 13078.

Na této odstavné ploše společnosti ČD a.s. často parkují osobní automobily cestujících z okolních obcí a řidič autobusu náhradní autobusové dopravy (NAD) tak nemá možnost tuto plochu využít 
k nástupu a výstupu cestujících a otočení autobusu za účelem pokračování v jízdě dle stanoveného jízdního řádu.
 

Toto označené stanoviště NAD by mělo být vyhrazeno pouze pro autobusy NAD a nástup a výstup cestujících při dané výluce. 

Pokud tomu tak není, dochází k provozním problémům, které vedou ke zpoždění autobusů NAD, což značně komplikuje cestování zákazníkům naší společnosti ČD, a.s., stejně tak může dojít k ohrožení bezpečnosti cestujících a k vážné dopravní nehodě.