Vánoční přání

Vánoční přání
 

 

Vánoce a vlastně celý čas adventu jsou časem zpomalení, zamyšlení, časem, kterým bychom měli věnovat lidem a věcem, na které po celý rok nebyl čas. Věnujme více času setkávání, než shánění dárků.  Snažíme se  především   udělat radost blízkým a   vyjádřit to, co nosíme uvnitř  v srdci. Měřítkem lásky není velikost dárku,   stačí pouze maličkost jako doklad toho, že myslíme na druhé. Vánoce jsou zvláštním svátkem, na který se asi nejvíce těší děti. Důvodem jsou především dárečky, které najdou pod stromečkem. Dejme si ještě jeden dárek, který nic nestojí,  chvíle strávené v kruhu rodiny či  přátel a přejme, aby v tomto vánočním čase nebyl nikdo sám.  

Jménem členů zastupitelstva, zaměstnanců úřadu i jménem svým přejeme  dětem, aby si užily vánoční čas plný  radostného očekávání, překvapení, tajemství a radosti. Vám všem krásné prožití svátků vánočních tak, aby stále platilo, že Vánoce jsou svátky klidu a pohody.

   Do nastávajícího nového roku 2014 přejeme  všem především zdraví, které je a vždy bude, základem Vašich přání a úspěchů, jak v pracovním, osobním tak i rodinném životě.

Bc. Alena Nováková, starostka obce