Výstava "Případ faráře Půčka"

Výstava "Případ faráře Půčka"
Městské muzeum Valašské Klobouky zpřístupní v pátek 14. srpna ve své výstavní síni expozici s názvem Případ faráře Půčka: Nedašov 1949, která diváky přenese do tragiky doby, kdy u moci byla StB. František Půček, farář nedašovské farnosti, tehdy musel čelit výslechům a trýznění v žaláři kvůli svým kázáním k prostému lidu. Spolu s ním ale další lidé, kteří se jej odvážili bránit. Historické dokumenty, fotografie, osobní věci duchovního a další archiválie předloží návštěvníkům autentické svědectví o nedávné minulosti, kdy nebylo možné kritizovat politický běh života a jakýkoli náznak byl považován za zločin proti republice. Výstava, která je připravena jako součást Mezinárodního hudebního a folklorního festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, bude zahájena vernisáží v 16 hodin. K vidění bude do 17. září.

„Mezi lidmi v Nedašově je tento duchovní i dnes vnímán jako člověk neobyčejných kvalit. Pamětníci jej popisují jako skromného a milého muže, který svou spravedlivostí, rozhodností a výbornými komunikačními schopnostmi dokázal přimět své ovečky k následování," představil hlavního aktéra případu Petr Odehnal z Městského muzea Valašské Klobouky, který má spolu s Petrem Káňou a Alešem Naňákem realizaci výstavy na starosti.

 
„Vystaveny budou nejen fotografie, osobní věci duchovního, dokumenty, monstrance a další dochované předměty, ale také například pohlednice, které lidé posílali Půčkovi do uranových dolů v Jáchymově. Expozice bude velmi autentická, se silnou výpovědní hodnotou a oslovující náladou. K vidění bude také pomník v podobě dubového kříže s vězeňskou mříží a puklým kamenným srdcem, který na počest těch, kdo trpěli v souvislosti s případem pátera Půčka, vytvořil malíř a restaurátor Petr Káňa," dodal Petr Odehnal k náplni expozice.

Farář Půček ve svých bohoslužbách kázal k lidu, aby nečetl Jiráskovy spisy. Za to ho začala pronásledovat StB, protože jeho konání považovala za pobuřování proti republice. Když svá kázání neodvolal, byl vydán povel k tomu, aby proběhla akce, která přinutí nepohodlného duchovního pastýře mlčet. „Nikdo ale nepočítal s tím, že nedašovští muži si nenechají napadat či dokonce vzít svého „panáčka". Došlo ke střetu, který vyústil v nelítostné bití a trápení ze strany tehdejších bezpečnostních složek," osvětlil průběh hrdinného povstání věřících Petr Odehnal. Půček byl vyšetřován za protistátní výroky a jednání, následně obviněn a zavřen do žaláře na dva roky. Dalších čtrnáct lidí však bylo vzato do vazby, kde podstupovali kruté týrání při výsleších.