Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek

Obec Nedašov vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. výzvu na cenovou nabídku za zpracování studie - investičního záměru a projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 124, č.p. 316, a sportovního areálu. Nabídky mohou být podávány do  4.1..2013 do 12,00 hod. na OU Nedašov . Bližší informace na telefonu 577335313, 577335323