Z charitativního bazárku

Z charitativního bazárku

Dne 4. a 5. 10. 2013 proběhl v pořadí už 5. charitativní bazárek, tentokrát pro děti i dospělé. Pořadatel: OZ Nedašov a maminky z Nedašova, kterým touto cestou moc děkuji za pomoc a spolupráci v průběhu celé akce.

Děkuji všem maminkám, které se opět sjely ze širokého okolí, přivezly zboží a nakupovaly.

Zároveň touto cestou  d ě k u j i  všem maminkám, které neprodané zboží přenechaly pro charitu – bude předáno Charitě Broumov.

Protože zájem byl veliký, další bazárek, tentokrát jarní, se bude konat v průběhu 4/2014.

 

A pozvánka pro všechny:

členové OZ Nedašov pořádají v sobotu 12. 10. 2013 v 18.00hod kulturní akci:  

                                             divadlo s názvem Benátky pod sněhem     

                                             hrají ochotníci ze Slavičína – divadelní soubor SemTamFor                                                  

Zapsala: Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašov