Z děkanského setkání mládeže v Nedašově

Z děkanského setkání mládeže v Nedašově

200 lidí ze všech koutů valašskoklobuckého děkanátu přijelo na setkání mládeže, aby společně přožívalo již XXV.světový den mládeže... většina programu se odehrávala na základní škole, poté jsme se přesunuli do kostela na mši sv., kterou celebroval o.arcibiskup Jan Graubner... celé setkání zakončil večer chval, kdy jsme, ač unavení, ale i přesto všechno plni radosti, děkovali za společně prožité chvíle... tímto moooc děkuju všem kolegům animátorům a také kněžím za přípravu a zorganizování celé akce... samozřejmě velké díky patří všem, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu, a všem zúčastněným, bez kterých by se setkání neuskutečnil. Michaela Solařová

Odkaz zde