Z divadelního představení "Vyměněná princezna"

Z divadelního představení "Vyměněná princezna"

 

Dne 21. 4. 2013 pořádali členové OZ Nedašov divadlo. 

D ě k u j e m e   touto cestou divadelnímu souboru NAHOĎ z Lidečka za velmi hezkou pohádku - Vyměněná princezna.

Diváků dospělých i malých přišlo hodně a pohádka se líbila.  

Děti se čertů vůbec nebály, protože nebyli opravdoví /to mně  sdělil po divadle čtyřletý chlapec/.

D ě k u j i  všem divákům za účast.

A protože se kulturních akcí účastníte, připravili jsme pro vás:

19. 5. 2013 ve 14.00hod  -  Den matek

Program: 1. vystoupení dětí MŠ Nedašov

                2. divadelní představení žáků ZŠ Nedašov

                3. vystoupení Komorního hudebního divadla Brno – Hašlerky

Zveme tímto všechny maminky, babičky, ale i jejich blízké,

přijďte se podívat, maminky a babičky, přijďte se pobavit.

Zapsala: Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašov

Foto z akce: obec-nedasov.rajce.idnes.cz/Divadlo_Vymenena_princezna