Ze soutěže o "Vesnici roku 2013"

Ze soutěže o "Vesnici roku 2013"

Dne 21. 5. 2013 proběhla prezentace obce Nedašov k soutěži Vesnice roku. Dovolte mi, abych jménem p. starostky a jménem zastupitelů obce Nedašov poděkovala všem, kteří se s námi aktivně zapojili do soutěžení: pedagogové, děti a žáci  ZŠ a MŠ Nedašov,  členové Senior klubu, hasiči Nedašov, Valašský kroužek Závršan, členové Mysliveckého sdružení Nedašov, otec Jiří, ing. Karel Kolínek, včelařství, paní Hořáková cukrářská výroba, paní Miklasová, soukromí zemědělci - pan Cícha, rodina Kolínkova, Martin Ptáček, rodina Fojtíkova.

D ě k u j e m e .

Zapsala: Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašov

Fotogalerie : obec-nedasov.rajce.idnes.cz/Z_programu_k_Vesnici_roku_2013/