Obsah

Zpět

Číslo jednací: 108/2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Datum sejmutí: 27. 1. 2018

Zodpovídá: Ivana Cíchová

Zpět