Obsah

Informace ZŠ Nedašov - ÚČAST ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ NA PŘIJÍMAČKY NA SŠ

Typ: ostatní
m.

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MŠMT přikládám základní informace k testování žáků 9. ročníku před přijímacími zkouškami. Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 .Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní. Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři. Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči. a naší škole proběhne testování žáků ve čtvrtek dne 29. 4. 2021, současně žáci obdrží zápisový list na SŠ a výpis pololetního vysvědčení.

Mgr. Milan Mužík, ředitel školyVíce zde: https://zsnedasov.webnode.cz/products/podminka-ucasti-zaku-9-rocniku-na-prijimacky-na-ss/


Vytvořeno: 22. 4. 2021
Poslední aktualizace: 22. 4. 2021 13:06
Autor: Správce Webu