Obsah

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce Nedašov o místním poplatku ze psů č. 02/2019

Vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška Obce Nedašov o odpadech č. 01/2019

Vyhláška o odpadech.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Nedašov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 01/2020

.

Vyhláška o poplatku za užívání veřej. prostranství.pdf

Stránka

  • 1