Obsah

INFORMACE K CESTOVÁNÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY OD 18.9.2020

Typ: ostatní
SR.

INFORMACE K CESTOVÁNÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY OD PÁTKU 18.9.2020 OD 9:00 HOD.

Slovensko přeřazuje Českou republiku mezi červené země, a to od pátku 18. září 2020 od 09:00 hodin. Osoby přijíždějící z České republiky se budou muset prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (https://korona.gov.sk/ehranica), nastoupit domácí karanténu a do 5 dnů se nechat otestovat.

Z výše uvedené povinnosti izolace, registrace a testu platí výjimky přesně specifikované v Opatření ÚVZ SR (viz: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf).

Z těchto výjimek uvádíme nejdůležitější:

- řidiči nákladní, autobusové a železniční dopravy se souhlasem MZV SR

- osoby přijíždějící za účelem akutní diagnostiky a léčby vč. osob jim blízkých

- tranzit občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do jiného členského státu EU; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot

- osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti

- zaměstnanců provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu

- přeshraniční pracovníky do vzdálenosti 30 km od otevřeného hraničního přechodu

- osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu, vč. jedné doprovázející osoby

- osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu ve státech sousedících se Slovenskem, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky, vč. jedné doprovázející osoby

- osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice

- osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedené Opatření ÚVZ SR!

Více informací zde: https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html


Vytvořeno: 18. 9. 2020
Poslední aktualizace: 7. 10. 2020 09:28
Autor: Správce Webu