Obsah

Územní plán obce

Opatření obecné povahy ÚP Nedašov.compressed

Opatření obecné povahy ÚP Nedašov.compressed.pdf

příloha č.1 OOP ÚP Nedašov-textová část návrhu

příloha č.1 OOP ÚP Nedašov-textová část návrhu.pdf

příloha č.2 OOP ÚP Nedašov-hlavní výkres

příloha č.2 OOP ÚP Nedašov-hlavní výkres.PDF

příloha č.2 OOP ÚP Nedašov-výkres veřejně prospěšných staveb

příloha č.2 OOP ÚP Nedašov-výkres veřejně prospěšných staveb.PDF

příloha č.2 OOP ÚP Nedašov-výkres základního členění území

příloha č.2 OOP ÚP Nedašov-výkres základního členění území.PDF

příloha č.3 OOP ÚP Nedašov-textová část odůvodnění 1. část

příloha č.3 OOP ÚP Nedašov-textová část odůvodnění 1. část.pdf

příloha č.3 OOP ÚP Nedašov-textová část odůvodnění 2. část

příloha č.3 OOP ÚP Nedašov-textová část odůvodnění 2. část.pdf

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-doprava

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-doprava.PDF

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-energetika,telekomunikace

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-energetika,telekomunikace.PDF

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-koordinační výkres zastavěná část

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-koordinační výkres zastavěná část.PDF

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-koordinační výkres

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-koordinační výkres.PDF

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-vodní hospodářství

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-vodní hospodářství.PDF

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-výkres předpokládaných půdních záborů

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-výkres předpokládaných půdních záborů.PDF

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-výkres širších vztahů

příloha č.4 OOP ÚP Nedašov-výkres širších vztahů.pdf

Územní plán obce po změně č. 1

Územní plán obce po změně č. 1.zip

Stránka

  • 1