Obsah

Příloha č. P1 - ÚP Nedašov - textová část návrhu ÚP, úplné znění po vydání změny č. 2

Příloha č. P1- ÚP Nedašov- textová část návrhu ÚP, úplné znění po vydání změny č. 2.pdf

Příloha č. P2 2-1 - ÚP Nedašov - výkres základního členění území, úplné znění po vydání změny č. 2

Příloha č. P2 2-1- ÚP Nedašov- výkres základního členění území, úplné znění po vydání změny č. 2.pdf

Příloha č. P2 2-2- ÚP Nedašov - hlavní výkres, úplné znění po vydání změny č. 2

Příloha č. P2 2-2- ÚP Nedašov- hlavní výkres, úplné znění po vydání změny č. 2.pdf

Příloha č. P2 2-3 - ÚP Nedašov - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, úplné znění po vydání změny č. 2

Příloha č. P2 2-3- ÚP Nedašov- výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, úplné znění po vydání změny č. 2.pdf

Příloha č. P3 0 - ÚP Nedašov - textová část odůvodnění územního plánu

Příloha č. P3 0- ÚP Nedašov- textová část odůvodnění územního plánu.pdf

Příloha č. P3 1 - ÚP Nedašov - textová část odůvodnění změny č. 1

Příloha č. P3 1- ÚP Nedašov- textová část odůvodnění změny č. 1.pdf

Příloha č. P3 - ÚP Nedašov - textová část odůvodnění změny č. 2

Příloha č. P3- ÚP Nedašov- textová část odůvodnění změny č. 2.pdf

Příloha č. P4 4-1 - ÚP Nedašov - výkres širších vztahů, stav po změně č. 2

Příloha č. P4 1-1- ÚP Nedašov- výkres širších vztahů, stav po změně č. 2.pdf

Příloha č. P4 1-2- ÚP Nedašov - koordinační výkres, stav po změně č. 2

Příloha č. P4 1-2- ÚP Nedašov- koordinační výkres, stav po změně č. 2.pdf

Příloha č. P4 1-3 - ÚP Nedašov - výkres předpokládaných záborů půdního fondu, stav po změně č. 2

Příloha č. P4 1-3- ÚP Nedašov- výkres předpokládaných záborů půdního fondu, stav po změně č. 2.pdf

Příloha č. P4 1-4 - ÚP Nedašov - koordinační výkres, 1-2000, stav po změně č. 2

Příloha č. P4 1-4- ÚP Nedašov- koordinační výkres, 1-2000 stav po změně č. 2.pdf

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 2

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 2.pdf

Stránka

  • 1