Obsah

Stanoviště na odpady v obci Nedašov (13.19 kB)

 

Stanoviště zvláštních sběrných nádob:

 

U kulturního domu  č.p. 370     sklo                   -           barva zelená

                                                          papír                 -           barva modrá

                                                          plasty               -            barva žlutá

 

U mateřské školy č.p. 294         sklo                   -           barva zelená

                                                         plasty                -           barva žlutá

 

U základní školy č.p. 294   jedlé oleje a tuky       -        barva černá označeno

                                                  kovy                 -          velkoobjemový kontejner na kovy

              biologický odpad rostlinného původu       -           kompostér dřevo, barva hnědá

                                                                                        -           kompostér barva zelená     

 

 U bytových domů část Hrůšovec č.p. 293    sklo      -         barva zelená

                                                                                 plasty    -        barva žlutá

 

U bývalé samoobsluhy č.p. 106              sklo             -            barva zelená

                                                                         plasty         -            barva žlutá

U č.p. 28 parc. č.3499/17                     sklo       -           barva zelená

                                                                  plasty    -           barva žlutá

U č.p. 36 parc. č. 3477/4                     sklo -           barva zelená

                                                                 plasty    -           barva žlutá

 

U č.p. 397 u cesty                                sklo            -           barva zelená

                                                                 plasty        -           barva žlutá

 

U č.p. 332Točna paseky                      sklo            -           barva zelená

                                                                  plasty         -           barva žlutá

 

U bývalého statku, podnikatelská zóna   plasty        -         barva žlutá

 

U hřbitova                                                sklo           -           barva zelená

 

U autobusové zastávky Podelhotí             plasty        -            barva žlutá

 

 

Ceník za využití systému obce nakládání s odpadem pro podnikatele

 

  • Na základě usnesení č. 17/17/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Nedašov konaného dne 9. 12 .2021  byla stanovena za směsný komunální odpad (č. 20 03 01), který bude ukládán do sběrných nádob – popelnic umístěných u provozovny (110 l nebo 240 l)

 

cena ve výši:

 

100,- Kč bez DPH /1 popelnice objem 110 l/1 svoz

 150,- Kč bez DPH /1 popelnice objem 240 l/1 svoz

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty dle platné aktuální sazby.

 

Ostatní odkládání vytříděných složek odpadu dle Katalogu odpadů je bezplatné

  • papír a lepenka (č. 20 01 01), které budou ukládány do kontejnerů modré barvy umístěných u KD  v obci
  • sklo (č. 20 01 02), které bude ukládáno do kontejnerů zelené barvy rozmístěných na stanovištích v obci
  • plasty (č. 20 01 39), které budou ukládány do kontejnerů žluté barvy rozmístěných na stanovištích v obci

 

Stanoviště na odpady v obci Nedašov (198.63 kB)

Ceník za využití systému obce nakládání s odpadem pro podnikatele  (183.89 kB)