Obsah

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

 

Platba za jednoho psa činí 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč.

Termín pro uskutečnění platby je do 31.3.2022.

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBU ZA PSA:

 

4428661/0100

 

Variabilní symbol:   1341…

 

Poslední tři čísla variabilního symbolu je nutné doplnit číslem domu.

 

Kompletní seznam osvobození od poplatku ze psa je uveden v OZV č. 2/2019.