Menu
Obec Nedašov
Nedašov

Místní poplatek ze psů

Platba za jednoho psa činí 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč.

Termín pro uskutečnění platby je do 31.3.2022.

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBU ZA PSA:

4428661/0100

Variabilní symbol: 1341…

Poslední tři čísla variabilního symbolu je nutné doplnit číslem domu.

Kompletní seznam osvobození od poplatku ze psa je uveden v OZV č. 2/2019.