Menu
Obec Nedašov
Nedašov

Milostivé léto 2024- kompletní návod a podmínky akce.

Milostivé léto 2024

.

Milostivé léto 2024 - kompletní návod a podmínky akce

(1. července - 30. listopadu 2024) Sdílet

 

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I, II a III a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na zdravotním pojištění. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2024 uhradí původní dlužné pojistné na zdravotním pojištění a splní další podmínky akce, penále a exekuční náklady jim budou odpuštěny.

Níže jsou k dispozici kompletní informace k Milostivému létu 2024 včetně návodu, jak akce využít.

 

Aktualizace článku: 1.7.2024

Co je Milostivé léto 2024

Pojem Milostivé léto  označuje mimořádnou oddlužovací akci, která již v předchozích rocích pomohla řadě dlužníků vyřešit dluhy a začít znovu. V roce 2024 se Milostivé léto zaměřuje specificky na dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, tedy ty, které dřívější akce nezahrnovaly. Vzhledem k podmínkám se dotkne primárně klientů VZP ČR.

Podmínky akce

NA JAKÉ DLUHY SE MILOSTIVÉ LÉTO 2024 VZTAHUJE, KTERÝCH SE NAOPAK NETÝKÁ?

Většina zdravotních pojišťoven zpravidla vymáhá dluhy prostřednictvím soudních exekutorů. Máte-li nějaké takové, je možné ověřit výpisem z registru ZDE.

Milostivé léto IV však platí pro dluhy u zdravotní pojišťovny, které jsou vymáhány v rámci daňové exekuce, tedy podle daňového řádu, nikoliv přes soudního exekutora. V daňové exekuci přitom musí být nejen jistina (tj. původní dlužná částka), ale i penále - jen tak je naplněna jedna z podmínek využití Milostivého léta.

Rozhodující je též datum - o odpuštění lze žádat pouze u těch dluhů, u nichž byla daňová exekuce nařízena nejpozději k 31. 12. 2023. Na novější dluhy se nevztahuje.

Pokud dlužník už v rámci daňové exekuce dlužné pojistné ke dni 1. července 2024 zcela uhradil, tj. dluží už jen na penále a exekučních nákladech, i v takovém případě lze o jejich odpuštění požádat.

KDO MŮŽE MILOSTIVÉ LÉTO 2024 VYUŽÍT

O prominutí neuhrazeného penále nebo exekučních nákladů mohou požádat pouze fyzické osoby, tj. osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Na právnické osoby ani dlužníky v insolvenci se tato možnost nevztahuje.

Milostivé léto 2024 - Jak postupovat

1. ZJIŠTĚNÍ ČI OVĚŘENÍ EXISTENCE DLUHU NA POJISTNÉM

Aktuální stav nedoplatků na pojistném umožňují obvykle zdravotní pojišťovny zjistit online. V případě VZP, jejíchž klientů by se akce měla nejvíce týkat, tak lze učinit přes portál Moje VZP. Přihlásit se lze přes Identitu občana, Bank ID, případně e-mail a heslo. Pokud ještě registraci nemáte, je možné k ní využít první dva zmíněné způsoby či datovou schránku. Po přihlášení je přímo na hlavní straně sekce Stav pojištění s informací, zdali nebyla zjištěna nějaká nesrovnalost. Detaily jsou k dispozici po kliknutí na “Více informací”.

Podobně Vojenská zdravotní pojišťovna provozuje portál VoZP Online, Zdravotní pojišťovna Ministerstav vnitra ČR zase E-komunikaci a OZP aplikaci VITAKARTA.

O vyúčtování pojistného na zdravotní pojištění mohou plátci požádat též na pobočkách. Konkrétně u VZP je vyúčtování poskytnuto na počkání a zdarma, stačí předložit občanský průkaz.

2. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODPUŠTĚNÍ NEUHRAZENÉHO PENÁLE A EXEKUČNÍCH NÁKLADŮ

K odpuštění neuhrazeného penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů nedochází automaticky s úhradou dlužné částky (viz další bod), je nutné o něj u zdravotní pojišťovny (resp. příslušné regionální pobočky) písemně požádat. Žádost se podává od 1. července do 30. listopadu 2024, je nutné ji vlastnoručně podepsat a doručit zdravotní pojištovně jedním z následujících způsobů:

  • prostřednictvím aplikace Moje VZP
  • zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem na podatelnu
  • zasláním do datové schránky zdravotní pojišťovny
  • poštou doporučeným dopisem
  • osobně návštěvou některé z poboček

Žádost doporučujeme označit „Milostivé léto 2024” nebo „Milostivé léto IV”.

Upozornění:

K žádostem doručeným před 1. červencem 2024 nemusí zdravotní pojišťovny přihlížet! Pokud jste žádost zaslali dříve, doporučujeme ji podat znovu.

Ke stažení: Vzory žádosti o Milostivé léto 2024 pro dluhy na zdravotním pojištění

Vzor žádosti při jednorázové úhradě celého dluhu

Vzor žádosti pro úhradu dluhu ve splátkách

3. ÚHRADA NEDOPLATKU NA POJISTNÉM

V rámci Milostivého léta se odpouští penále a exekuční náklady, nicméně původní částku, která měla být na pojistném zaplacena (tj. jistinu, dlužné pojistné), s nímž penále a exekuční náklady souvisí, je však stále nutné uhradit. Tato platba musí být provedena a připsána na účet do 31. prosince 2024. Výjimku představuje pouze úhrada dluhu ve splátkách.

Při odesílání platby je vhodné do zprávy pro příjemce uvést “Milostivé léto 2024”, nebo “Milostivé léto IV”.

Úhrada dluhu ve splátkách

U dluhů vyšších než 5 000 Kč je možné dohodnout se na úhradě ve splátkách. Zájem o využití splátkového režimu musí dlužník pojišťovně oznámit, a to opět v rozmezí od 1. července do 30. listopadu 2024. V opačném případě se předpokládá, že celý dluh bude uhrazen jednorázově do 31. prosince 2024.

Délka splácení se odvíjí od výše dlužného pojistného. U částek do 50 000 Kč je úhrada rozložena do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, u částek nad 50 000 Kč do 36 měsíčních splátek, opět po sobě jdoucích.

První splátka musí být uhrazena (tj. připsána na účet) nejpozději do 31. prosince 2024, každá další nejpozději poslední den příslušného kalendářního měsíce.

O výši jednotlivých splátek, jejich splatnosti a způsobu úhrady by zdravotní pojišťovna měla dlužníka informovat co nejdříve poté, kdy podá oznámení o využití splátkového režimu.

Upozornění:

Pokud není některá ze splátek zaplacena ve správné výši a včas, resp. připsána na účet zdravotní pojišťovny do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, možnost úhrady dlužného pojistného ve splátkách zaniká a s tím i možnost odpuštění penále a exekučních nákladů! Zároveň bude rozhodnuto o pokračování daňové exekuce.

4. KONTROLA ÚHRADY NEDOPLATKU NA DANI A ODPUŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

Zda byla platba zaevidována a penále spolu exekučními náklady byly na základě žádosti o využití Milostivého léta 2024 odpuštěny, bude možné zkontrolovat online v klientské sekci u příslušné pojišťovny, která dluh evidovala, nebo opět osobní návštěvou některé z jejích poboček.

Dnem uhrazení dlužného pojistného dochází k odpuštění nezaplaceného penále a exekučních nákladů a daňová exekuce bude zastavena.

Upozornění:

Exekuční náklady zanikají odpuštěním pouze tehdy, jsou-li uhrazeny všechny nedoplatky, kvůli nimž byla daňová exekuce nařízena.

Často kladené otázky (FAQ)

Má žádost o využití Milostivého léta 2024 nějaký předepsaný vzor či formulář?

Žádost je nutné podat písemně a opatřit vlastnoručním podpisem. Vzor žádosti o Milostivé léto IV je ke stažení ZDE.

Je možné uhradit dluh na pojistném ve splátkách?

Ano. Pokud je původní dlužná částka (nedoplatek na pojistném) vyšší než 5 000 Kč, může dlužník požádat o rozložení platby do splátek. Žádost je opět nutné podat během trvání Milostivého léta, resp. ideálně současně s podáním žádosti o jeho využití. Jak platba ve splátkách probíhá, je uvedeno ZDE.

Zahrnuje Milostivé léto 2024 i dluhy, které jsou vymáhány soudním exekutorem?

Nikoli. Mimořádné odpuštění příslušenství se na dluhy vymáhané soudním exekutorem nevztahuje. Pokud chcete zjistit, které to jsou, jejich přehled (či naopak potvrzení bezdlužnosti) lze získat výpisem z registru exekucí na www.exekuceinfo.cz. Stejně tak se akce netýká pojistného a penále dlužníka, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení.

Dlužné pojistné na zdravotním pojištění vymáhané v daňové exekuci jsem už dříve (před 1. červencem 2024) uhradil/a. Mohu i tak požádat o odpuštění dosud neuhrazeného penále a exekučních nákladů?

Ano, i v tomto případě je možné o odpuštění penále a exekučních nákladů požádat.

Jak nejrychleji zjistit, jestli nemám nějaké jiné dluhy?

Nejrychlejším a nejsnazším způsobem je výpis z registru exekucí. Z výpisu je možné zjistit dluhy vymáhané v daný okamžik soudními exekutory, případně je možné jej použít i jako potvrzení bezdlužnosti. Prověřit lze navíc takto nejen své dluhy, ale i kohokoliv jiného.

Milostivé léto 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.51 kB

Milostivé léto 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 1.88 MB

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto

Přílohy

milostive-leto-2024-zadost-vzor.docx

milostive-leto-2024-zadost-vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,51 kB

milostive-leto-2024-zadost-vzor.docx

milostive-leto-2024-zadost-vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,51 kB

milostive-leto-2024-zadost-vzor-splatky.docx

milostive-leto-2024-zadost-vzor-splatky.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 1,88 MB
Datum vložení: 3. 7. 2024 7:18
Datum poslední aktualizace: 3. 7. 2024 7:42
Autor: Správce Webu

Aktuálně

Svátek

Svátek má Ilja

Zítra má svátek Vítězslav

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
4
3
3
4
5
5
4
6
4
7
6
8
4
9
4
10
4
11
6
12
6
13
8
14
5
15
5
16
6
17
6
18
6
19
8
20
9
21
7
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
6
29
5
30
7
31
5
1
5
2
5
3
7
4
6

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Pranostika na akt. den

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

Další